Ηλεκτρονικές Επιγραφές

Ηλεκτρονικές επιγραφές μίας ή πολλών αράδων, εξωτερικού χώρου, με υψηλής ποιότητας LED και υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής συνεχούς λειτουργίας.  Διαθέτουν προγραμματιζόμενα μηνύματα, γραφικά, animation και ανανεώσιμης πληροφορίες (πχ ώρας θερμοκρασίας κλπ).

Ο συνεργάτης μας θα πραγματοποιήσει τον αρχικό προγραμματισμό και θα σας υποδείξει τον τρόπο να αλλάζετε το μήνυμα όταν το επιθυμείτε, μέσω του υπολογιστή σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη ή επισκευή είμαστε στη διάθεσή σας και μετά την πώληση με εξειδικευμένο after sales service.

Protasis - Επιγραφές - Ηλεκτρονικές