Λογότυπο – Εφαρμογές

Ένα εμπορικό σήμα ή αλλιώς το λογότυπο μιας επιχείρησης είναι ένας περίπλοκος & ζωντανός οργανισμός.

Ενσωματώνει εικονολογικά και σημειολογικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν, ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο, την ταυτότητα της εταιρείας.

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ιδέες σας, και με τις δικές μας προτάσεις, θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η αποτελεσματική εφαρμογή και αξιοποίηση του λογοτύπου της εταιρείας σας είναι ένας από τους κύριους άξονες της δραστηριότητάς μας.